HACCP

Łobień&Pawlas Consulting oferuje również usługi z zakresu doradztwa sanitarnego:
  • dostosowanie obiektu do wymogów sanitarno-epidemiologicznych,
  • wdrożenie systemu GHP/GMP
  • wdrożenie obowiązkowego systemu jakości HACCP,
  • szkolenia personelu,
  • opracowanie procedur i instrukcji sanitarno-higienicznych.

© Łobień & Pawlas Consulting - 2020