kadry

W ramach obsługi kadrowej oferujemy m.in.:
 • opracowywanie dokumentów kadrowych,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • rozliczanie urlopów i nadgodzin,
 • weryfikację poprawności prowadzonej dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy i list obecności pracowników,
 • monitorowanie terminów ważności badań lekarskich,
 • kontrola stopnia wykorzystania urlopów wypoczynkowych,
 • sporządzanie kart urlopowych i zasiłkowych,
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • sporządzanie i gromadzenie wszystkich innych wymaganych prawem dokumentów kadrowych,
 • poradnictwo z zakresu przepisów prawa pracy.

© Łobień & Pawlas Consulting - 2020