O firmie

Firma działa od czerwca 2000 roku z krótkimi przerwami związanymi z dużą dbałością o przyrost naturalny kraju. Początkowo była to jednoosobowa działalność, ale z biegiem czasu połączyła ludzi, którzy mają pasję i kochają to co robią.

Nasza firma łączy w sobie wiedzę z bogatym doświadczeniem zdobytym w przemyśle oraz w mniejszych firmach w zakresie wdrażania rozwiązań z zakresu bhp, ochrony środowiska, ppoż, HACCP, systemów zarządzania oraz kadr.

Mając świadomość, że profesjonalna obsługa w powyższym zakresie wymaga stałego śledzenia wprowadzanych i planowanych zmian w przepisach, dbamy o nasze ustawiczne dokształcanie się oraz samodoskonalenie.

Od 2011 roku firma aktywnie działa w zakresie swojej branży, starając się ciągle o polepszanie jakości świadczonych usług, stale szukając nowych rozwiązań i doskonaląc się w różnych spokrewnionych z głównym zakresem działalności dziedzinach wiedzy i usług.

Każdy z nas jest inny, tak jak nasi Klienci. Każdy z nas ma swoją wizję, swoją misję i cel do których dąży. Również w biznesie kierujemy się jasnymi zasadami i etyką, tak jak w życiu codziennym. Staramy się zawsze najpierw poznać naszego klienta, poświęcić mu czas na rozmowę o tym, co jest dla niego ważne w biznesie i czego od nas oczekuje, co chciałby zmienić, aby właściwie dopasować usługi do jego potrzeb.

© Łobień & Pawlas Consulting - 2020