OCHRONA ŚRODOWISKA

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu naszych Klientów, pomagamy również spełnić podstawowe obowiązki Przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska, w tym m.in. wykonujemy:

 • Sprawozdania za gospodarcze korzystanie ze środowiska
 • Raporty do KOBiZE
 • Roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i  gospodarowaniu odpadami BDO
 • Sprawozdania OPAK 1, OPAK 2, OPAK 3
 • Sprawozdania OŚ-OP1 – o wysokości należnej opłaty produktowej
 • Bilans LZO w zakładzie

W celu zoptymalizowania procesów dotyczących ochrony środowiska w prowadzonych przez Państwa przedsiębiorstwach oferujemy:

 • Przygotowanie zakładu do kontroli
 • Realizację zarządzeń pokontrolnych WIOŚ
 • Audyt środowiskowy
 • Doradztwo
 • Stałą obsługę

BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Do końca 2019 roku podmioty, które wprowadzają na rynek m.in. produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami (wytwarzają odpady inne niż komunalne) są zobowiązane do rejestracji w BDO. Podobnie jest z podmiotami, które prowadzą firmy handlu detalicznego lub hurtowego i oferują reklamówki.

Obowiązek wpisu do BDO

Obowiązkiem wpisu do BDO objęte są podmioty, które: 

 • wytwarzają odpady inne niż komunalne i prowadzą ich ewidencję (nawet uproszczoną w postaci kart przekazania odpadów);
 • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Wielkość firmy nie ma tutaj znaczenia, obowiązkiwem będą również objęte jednoosobowe działalności gospodarcze, które wykonują któreś z powyższych czynności.

Przepisy ochrony środowiska nakładają na podmioty gospodarcze szereg obowiązków związanych z gospodarką odpadami. Dotyczy to nie tylko dużych zakładów przemysłowych, ale również niewielkich firm. Często dopiero podczas kontroli okazuje się, że przedsiębiorcy nie są tego świadomi. Na każdej firmie, która wytwarza odpady inne niż komunalne ciążą obowiązki dotyczące prowadzenia ich ewidencji. 

W przypadku wytwarzania powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych lub 5 tyś. ton odpadów innych niż niebezpieczne firma powinna posiadać pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Oferta z zakresu gospodarki odpadami obejmuje następujące opracowania:

 • pomoc podczas sporządzania kart przekazania odpadów,
 • prowadzenie ewidencji odpadów,
 • pomoc przy uzyskaniu pozowlenia na wytwarzanie odpadów,
 • pomoc przy tworzeniu zakładowej gospodarki odpadami.

Przygotowujemy również raport do KOBIZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami). zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, każdy zakład eksploatujący instalcję (np. kocioł grzeczy), czy wykorzystujący w swojej działąlności samochody firmowe, gazowe wózki widłowe itp. musi zarejestrować się w internetowej bazie i do końca lutego każdego roku następującego po roku sprawozdawczym złożyć stosowny raport w KOBIZE.

Jeżeli macie Państwo problem z samodzielnym naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska, sporządzeniem wymaganych prawem ewidencji i sprawozdań, które trzeba we właściwych terminach przekazać odpowiednim urzędom, nie macie na to czasu, nie posiadacie wykwalifikowanego pracownika ds. ochrony środowiska albo nie śledzicie na bieżąco przepisów z zakresu ochrony środowiska skorzystajcie z naszych usług

Opracujemy terminowo sprawozdania za korzystanie ze środowiska, prowadzimy wymagane ewidencje oraz naliczymy opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, z tytułu:

 • wprowadzania gazów i pyłów do poiwetrza – z użytkowaniem samochodów firmowych, kotłowni, instalacji technologicznych itp.,
 • sładowanie odpadów,
 • pobór wód,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

© Łobień & Pawlas Consulting - 2020