PPOŻ

Świadczone przez naszą firmę usługi z zakresu PPOŻ ułatwiają późniejsze wdrożenie wszelkich procedur i instrukcji, pomagają rozwiązać ewentualne problemy oraz gwarantują prawidłowe przystosowanie zakładu pracy do aktualnych przepisów prawa. Nasze usługi to kompleksowa pomoc i szkolenia we wszelkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem pożarowym w przedsiębiorstwach dowolnego typu.

Usługi związane z bezpieczeństwem pożarowym obejmują następujące działania:

 • dla budynków i obiektów budowlanych – tworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnych z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami
 • przygotowanie instrukcji ewakuacji budynku
 • przeglądy PPOŻ obiektów
 • szkolenia pracownicze
 • stworzenie niezbędnych instrukcji oraz procedur i rozporządzeń

Mogą Państwo skorzystać również z oferty dodatkowej:

 • analiza ryzyka pożarowego i technologicznego w zakładzie pracy oraz przedstawienie wypływających z niej wniosków
 • doradztwo związane z bierną ochroną przeciwpożarową i zagrożenia wybuchem oraz odpowiednich metod i organizacji stanowiska pracy
 • doradztwo w zakresie wyposażenia zakładu pracy w niezbędny sprzęt, taki jak:
 • instrukcje przeciwpożarowe
 • wykazy telefonów alarmowych
 • znaki bezpieczeństwa ewakuacyjne
 • znaki bezpieczeństwa PPOŻ
 • tablice informacyjne
 • podręczny sprzęt gaśniczy
 • dokonywanie przeglądów sprzętu gaśniczego i hydrantów wewnętrznych
 • doradztwo w sprawie ochrony przeciwpożarowej
 • przeprowadzanie prób ewakuacji

Oferujemy umowy o stałej współpracy oraz realizację zleceń jednorazowych.

© Łobień & Pawlas Consulting - 2020