Usługi bhp

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi BHP kompleksowo obejmujące wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w różnorodnych przedsiębiorstwach. Oferowane usługi obejmują więc zarówno doradztwo jak i analizę, ocenę i wdrażanie niezbędnych procedur, instrukcji i organizacji pracy w odniesieniu do konkretnych, obowiązujących przepisów i rozporządzeń.

Całościowa obsługa obejmuje także prowadzenie rejestrów oraz wykonywanie szczegółowych instrukcji lub analiz, które mają na celu dostosowanie warunków pracy w danym zakładzie do wymagań BHP.

Świadczone usługi BHP oparte są na przepisach Kodeksu Pracy (art. 23711§2) oraz odpowiednim Rozporządzeniu Rady Ministrów (z dn. 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997r., z późn. zm.).

W ramach świadczonych usług BHP oferujemy:

 • okresowe i wstępne szkolenia BHP
 • kontrolę stanu BHP pod kątem konkretnego zagadnienia lub też kontrolę kompleksową
 • audyt BHP
 • regularne tworzenie analiz stanu BHP
 • ocenianie ryzyka zawodowego
 • tworzenie niezbędnych instrukcji BHP (stanowiskowych i ogólnych)
 • doradztwo z zakresu aktualnych przepisów pod kątem BHP
 • pomoc podczas postępowania powypadkowego
 • prowadzenie rejestrów BHP (prawo pracy nakłada obowiązek ich prowadzenia)
 • doradztwo w kwestiach związanych z organizacją pracy w miejscach, gdzie pojawiają się uciążliwe warunki oraz szkodliwe lub niebezpieczne czynniki
 • pomoc podczas doboru odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • uczestnictwo podczas procesu planowania unowocześniania i rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie dostosowania ich z punktu widzenia techniczno-organizacyjnego do przepisów BHP
 • uczestnictwo w ocenianiu dokumentacji i założeń modernizacyjnych lub w przypadku zupełnie nowych inwestycji pod kątem BHP
 • badania środowiskowe
 • tworzenie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • występowanie w imieniu Klienta podczas kontroli (np. PIP bądź PIS)
 • dostosowanie ergonomiczne stanowiska pracy
 • wykonywanie wszelkich czynności i spełnianie obowiązków jakie wynikają z rozporządzenia o służbie BHP

Współpracujemy na podstawie długoterminowych umów lub zleceń jednorazowych.

Oznakuj prawidłowo swój obiekt, budynek, stanowisko pracy.

Każda firma ma obowiązek oznakowania obiektów, budynków i stanowisk pracy właściwymi znakami bezpieczeństwa. Wskażemy Ci gdzie i jakie znaki BHP zgodnie z prawem powinny znaleźć się w wyznaczonych miejscach.

Poprawne oznakowanie to bezpieczeństwo dla Twoich pracowników oraz osób postronnych przebywających na terenie Twojej firmy.

Instrukcje BHP

Pracodawca ma obowiązek opracować i udostępnić pracownikom aktualne instrukcje BHP. Instrukcje BHP są sporządzane dla:

 • stanowiska pracy,
 • procesów technologicznych stosowanych w firmie,
 • dla prac stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników,
 • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
 • postępowania z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi,
 • stosowania środków ochrony indywidualnej,
 • udzielania pierwszej pomocy,
 • ewakuacji, obsługi urządzeń i instalacji PPOŻ.

Popraw wydajność pracy.

Obniż koszty związane z wypadkami, chorobami zawodowymi i absencjami chorobowymi pracowników związanymi ze środowiskiem pracy. Spraw aby Twoi pracownicy pracowali wydajniej i bezpieczniej.

Doradzimy Ci, jak poprawić środowisko pracy i wskażemy elementy, które należy zmienić na stanowiskach pracy i w ich otoczeniu.

Dzięki prawidłowej ergonomii:
 • zwiększysz wydajność pracowników,
 • optymalnie wykorzystasz ich czas pracy,
 • podniesiesz bezpieczeństwo BHP,
 • zmniejszysz koszty związane z wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i nadmierną absencją chorobową pracowników związaną z warunkami pracy,
 • ograniczenie ilości błędów popełnianych w pracy,
 • popraw komfort pracy swoich pracowników.

Dobra rada warta więcej niż tysiące słów

Potrzebujesz konsultacji w zakresie BHP. Nie wiesz od czego zacząć. Nie wiesz co powinieneś zrobić. Nie trać czasu na szukanie niesprawdzonych informacji w internecie. Umów się z nami na spotkanie lub zaproś nas do swojej firmy.

Zakres naszego doradztwa:
 • ocena i zalecenia w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy,
 • opracowanie dokumentacji BHP i PPOŻ wymaganej przez PIP i PIS,
 • księga bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie,
 • organizacja stanowisk pracy wraz z ergonomią stanowiska pracy,
 • dobór odzieży i obowia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne w środowisku pracy,
 • inne usługi z zakresu BHP w zależności od branży i specyfiki zakładu pracy.

Sprawdź zgodność z przepisami!

Sprawdź, czy warunki bezpieczeństwa pracy w Twojej firmie są zgodne z prawem.

Audyt BHP obejmuje kontrolę:
 • szkoleń BHP na stanowiskach pracy,
 • oceny ryzyka zawodowego,
 • instrukcji bezpieczeństwa,
 • wymaganych prawem rejestrów i poprawności prowadzonych w nich wpisów,
 • wykazów prac szczególnie niebezpiecznych,
 • prawidłowości zastosowanego oznakowania pomieszczeń pracy i budynków,
 • inne, w zależności od branży i specyfiki prowadzonych procesów pracy.
Każdy audyt kończy się sporządzeniem obszernego raportu, wykazującego istniejące niezgodności i ryzyka, w których konieczne jest wprowadzenie zmian zgodnie z obowiązującym prawem pracy.

Ocena ryzyka zawodowego to ustawowy obowiązek każdego Pracodawcy!

Masz nowe stanowisko pracy, albo zmodernizowałeś stare – zleć nam wykonanie oceny ryzyka zawodowego. Każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy musi być poinformowany o ryzyku zawodowym występującym na stanowisku pracy.

Dla Twojej firmy wykonamy profesjonalnie ocenę ryzyka zawodowego:
 • dla nowych i obecnych stanowisk pracy,
 • po zmienie organizacji pracy,
 • po zmianie procesów technologicznych,
 • po zmianie środków ochrony,
 • w przypadku ciężkiego lub zbiorowego wypadku.
Wybierając współpracę z naszą firmą:
 • oszczędzasz czas, ponieważ to my przeprowadzamy audyt Twoich stanowisk pracy,
 • wskażemy Ci, jak ograniczyć zagrożenia na stanowiskach pracy,
 • otrzymasz zalecenia niezbędne do usunięcia niezgodności przed ewentualną kontrolą PIP,
 • poprawisz bezpieczeństwo pracy swoich pracowników, zgodnie z wymogami prawa,
 • ograniczysz liczbę wypadków i chorób zawodowych oraz liczbę zdarzeń potencjalnie wypadkowych w Twojej firmie.

Twój pracownik miał wypadek!

cNie zwlekaj masz 14 dni na sporządzenie dokumentacji powypadkowej.

Zleć nam sporządzenie dokumentacji powypadkowej lub przeprowadzenie postępowania powypadkowego. Prawidłowe opracowanie dokumentacji powypadkowej wymaga znajomości procedur i metodyk analizy przyczyn wypadku.

Skorzystaj z naszego doświadczenia, a my pomożemy Ci:
 • ustalić klasyfikację prawną wypadku,
 • udokumentować wyjaśnienia poszkodowanego i świadków wypadku,
 • zebrać i opracować dokumentację fotograficzną miejsca wypadku,
 • określić przyczyny wypadku,
 • sporządzić protokół powypadkowy,
 • wypełnić kartę statystyczną wypadku i przesłać ją do GUS,
 • założyć rejestr wypadków w pracy,
 • przygotować dokumentację do ZUS,
 • opracować zarządzenia powypadkowe,
 • sporządzić niezbędną dokumentację w sytuacji wypadku w drodze do i z pracy.
Wypadek pracownika to ostrzeżenie dla pracodawcy, dlatego warto w takiej sytuacji powierzyć przeprowadzenie postępowania powypadkowego profesjonalistom.

Skorzystaj ze stałego nadzoru BHP

Jeżeli w twojej firmie występuje doża rotacja pracowników, wtedy idealnym rozwiązaniem będzie stały nadzór BHP nad warunkami pracy. W ten sposób ograniczasz koszty związane ze szkoleniami nowych pracowników.

Szybko i profesjonalnie wykonamy:
 • szkolenia wstępne i okresowe dla Twoich pracowników,
 • ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • instrukcje BHP,
 • dokumentację powypadkową,
 • analizę stanu BHP firmy.
Ponadto doradzimy, jak:
 • bezpiecznie i ergonomicznie zorganizować stanowiska pracy,
 • prawidłowo zastosować oznakowanie ewakuacyjne i ppoż,
 • właściwie dobrać odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.
Chcesz mieć więcej czasu na zajmowanie się sprawami biznesowymi, powierz sprawy BHP i PPOŻ w nasze ręce i rozpocznij z nami współpracę.

Dla kogo prowadzimy szkolenia, jak i gdzie szkolimy

 • Szkolenia i kursy prowadzimy dla wszystkich firm i zakładów pracy.
 • Pracujemy na podstwie jednorazowych zleceń, jak i w ramach stałej współpracy.
 • Realizujemy szkolenia BHP dla wszystjkich grup zawodowych.
 • Programy naszych szkoleń, wydawane zaświadczenia są zgodne z prawem i są akceptowane przez organy kontroli PIP.
 • Materiały kursu dostosowujemy do charakterystyki stanowisk pracy oraz specyfiki zakładu pracy, stosowanych tam procesów technologicznych i występujących zagrożeń.
 • Szkolimy w zakładzie pracy Klienta lub innym umówionym miejscu wyznaczonym przez Klienta.
 • Ustalamy dogodne dla pracodawcy terminy szkoleń BHP, dostosowane do rytmu pracy zakładu i ustalonych harmonogramów.
 • Działamy głównie na terenie Śląska, ale nie wykluczamy innej lokalizacji, po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Oszczędzasz czas, nie wywyłając pracowników na kursy i szkolenia w stacjonarnych ośrodkach szkoleniowych.
 • Szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie terminie i miejscu.
 • Program szkolenia dopasowujemy do Twoich potrzeb
 • Otrzymasz dokumenty wymagane podczas każdej kontroli PIP.

© Łobień & Pawlas Consulting - 2020